Ta sig hit

Friends Arena är en del av den så kallade Arenastaden i Solna, som är ett projekt som hela tiden växer med nya verksamheter. I takt med att området byggs ut, byggs även kommunikationerna ut. I dagsläget är inte kommunikationerna med alla trafikslag helt optimala, men de förbättras ständigt. Du kan ta dig till Friends Arena med alla färdsätt. Här finner du mer detaljerad information om kommunikationer till och från Friends Arena.

Till fots och med cykel

Du rekommenderas inte att ta dig till Friends Arena till fots (förutom promenaden från stationerna för kollektivtrafik). Fler gångvägar är under nybyggnation alternativt under projektering, men i dagsläget är det bara sträckan från Solna station som egentligen är lämpad för en promenad till arenan. Kommunikationerna med cykel är desto bättre. Det finns flera utmärkta cykelvägar, framför allt söderifrån, att använda.

Tunnelbana och pendeltåg

Solna station/Solna centrum är de stationer som i huvudsak betjänar Friends Arena. hotell nära friends ArenaPendeltåg 38 går var sjunde minut från Stockholms central till Solna station. Resan tar ungefär sju minuter och promenaden till arenan tar ungefär 10 minuter. Använd den norra uppgången för att komma rätt.

Om du väljer tunnelbanan, ska du ta blå linje mot Akalla. Du kliver av antingen vid Solna Centrum eller Näckrosen. Resan tar cirka nio minuter och promenaden till Friends Arena tar cirka 20 minuter (från Solna Centrum). Även Tvärbanan trafikerar Solna Centrum.

Buss

Det finns totalt tio busslinjer som passerar förbi Arenastaden och Friends Arena. Några av de busslinjer du kan välja är 113, 502, 505, 512 och 513. Vid större evenemang sätts även extrabussar in. Dessa har normalt numren 101 och 102 och går från Mörby station och Sundbyberg station.

Bil

Om du vill ta bilen till evenemanget på Friends Arena ska du känna till att parkeringsmöjligheterna är ganska begränsade precis vid och intill arenan. De bästa parkeringsmöjligheterna finner du någon eller några kilometer söderut om Friends Arena. Om du kan, är det bäst att låta bilen stå och i stället välja ett kollektivt färdsätt. Viktigt att notera är också att området Arenastaden som helhet är avstängt för trafik vid större evenemang. När köpcentret Mall of Scandinavia öppnar hösten 2015 kommer det att finnas totalt cirka 6000 parkeringsplatser vid Friends Arena.